V době školních prázdnin provoz poradny 9 - 13

Pedagogicko-psychologickáporadna pro Prahu 5

Nabízené služby a programy
Návštěva poradny

Abychom na vaši návštěvu u nás měli vyhrazen odpovídající čas, je třeba si termín vždy předem telefonicky domluvit.

Jak se objednat
Naše služby

Poskytujeme širokou škálu služeb rodičům a jejich dětem, žákům, studentům i pedagogům.

Nabídka služeb
Odborní pracovníci

Náš tým tvoří psychologové, speciální pedagogové a metodik prevence.


Seznam pracovníků
Programy

Do programů jsou děti zařazovány po psychologickém nebo speciálně pedagogickém vyšetření, které jasně definuje potřeby dítěte.

Nabídka programů

Nabídka našich služeb

Poskytujeme širokou škálu služeb pro rodiče a děti od předškolního věku až po studenty středních škol.

Diagnostika

psychologické a speciálně pedagogické vyšetření

Reedukace

nápravné vedení speciálním pedagogem

Poradenství

volba vzdělávací cesty, příprava do školy, výchovné obtíže

Spolupráce se školami

návštěvy na školách, konzultace s pedagogy

Prevence rizikového chování

metodické vedení školních metodiků prevence, práce s třídním kolektivem

Vzdělávání

semináře pro pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence

Naše programy