V době školních prázdnin provoz poradny 9 - 13

Prohlášení o přístupnosti

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5, Praha 5, Kuncova 1580/1 se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.oppp5.cz

 

Stav so​uladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s Metodickým pokynem k tomuto zákonu a splňují všechna důležitá pravidla v něm stanovená.

 

Přístupnost obsahu

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný odpovídající prohlížeč:

- formát PDF - společnost Adobe Systems poskytuje volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader  (https://get.adobe.com/cz/reader/)

- formáty DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. (http://office.microsoft.com/cs-cz/)

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9.9. 2020

Prohlášení bylo vypracováno společností Vaše IT s.r.o. dle metodických pokynů Ministerstva vnitra.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu pristupnost@vaseit.cz.

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se obracejte na příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz