Návštěvu v naší poradně je nutné předem dohodnout. Nejlépe je zatelefonovat na čísla 251 611 803 nebo 251 613 572. Je vhodné uvést kolik roků je vašemu dítěti nebo do které třídy chodí a stručně nastínit problém, který s námi chcete řešit. Nezapomeňte si také připravit kontakt na sebe, a to pro případnou změnu termínu vaší návštěvy. Všechny tyto informace mají důvěrný charakter a my to respektujeme. Doporučujeme počítat s možností návštěvy poradny v dopoledních hodinách, zejména jde-li o menší dítě, jehož výkon může být při odpoledním vyšetření negativně ovlivněn únavou.


K vyšetření doporučujeme donést psací potřeby, školní sešity, přezůvky. Pokud Váš problém souvisí se školou, je dobré s sebou také přinést vyjádření pani učitelky - učitele o tom, jak se problém dítěte projevuje ve škole. K tomu mohou učitelé na školách využít předtištěných formulářů, které naše poradna pro tyto účely již připravila.

Hosting a web design Vaše IT s.r.o.