Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky

PPP je školské pracoviště s širokým rozsahem územní působnosti:
Praha 5 – Smíchov, Barrandov, Košíře, Slivenec, Hlubočepy, Jinonice, Radlice
Prahy 13 - celé Jihozápadní město a Řeporyje
Prahy 16 – Radotín, Zbraslav, Lipence, Velká Chuchle, Lochkov
Praha 17 – Zličín, Sobín


Na naše zařízení se mohou obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poskytujeme metodickou pomoc školám, spolupracujeme s učiteli, připravujeme vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Naše služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou.

Nejčastější problémy, které pomáháme řešit:
  • výchovné obtíže - neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování mezi vrstevníky nebo doma
  • výukové obtíže - nezvládání školních nároků, nedostatečná nebo nevhodná příprava na školu, problémy čtení, psaní nebo jiné konkrétní problémy v některých předmětech
  • posouzení školní zralosti
  • posouzení studijních předpokladů dítěte - při volbě střední školy event. víceletého gymnáziaDokumenty ke stažení

Výroční zpráva - školní rok 2017/2018
Výroční zpráva podle §18 zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
Výroční zpráva - školní rok 2016/2017
Výroční zpráva o činnosti metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně za školní rok 2016/17
Výroční zpráva podle §18 zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006
Výroční zpráva - školní rok 2015/2016
Výroční zpráva podle §18 zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
Výroční zpráva - školní rok 2014/2015
Výroční zpráva - školní rok 2013/2014
Výroční zpráva - školní rok 2012/2013
Výroční zpráva podle §18 zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014
Výroční zpráva podle §18 zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
Hosting a web design Vaše IT s.r.o.