Pro rodiče a děti předškolního věku (3-6 let)

Poskytujeme: psychologické vyšetření, konzultaci pro rodiče, psychoterapeutické vedení rodiny

Poradenství v těchto oblastech problémů:
 • Nerovnoměrný psychomotorický vývoj - opoždění v grafomotorice, v řeči apod.
 • Adaptační problémy v mateřské škole - dítě pláče, je agresivní apod.
 • Výchovné přístupy – např.pomoc se stanovením hranic, metodami rozvoje osobnosti apod.
 • Lateralita - preference ruky při psaní a kreslení
 • Vyšetření školní zralosti


Pro rodiče a děti školního věku (6-15 let)

Poskytujeme: diagnostiku obtíží, nápravné vedení, konzultace pro rodiče i žáka, práci se třídou, spolupráce se školou při řešení obtíží, terapeutické vedení žáka a rodiny

Poradenství v těchto oblastech problémů:
 • Výukové obtíže:
  • obecné příčiny problémů ve zvládání výuky např. nadání žáka, nezralost, nerovnoměrný vývoj osobnosti, motivace, organizace domácí přípravy apod.
  • specifické poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.
  • domácí příprava na vyučování
 • Výchovné obtíže
  • neklid a nesoustředěnost žáka ve třídě
  • problémy ve vztahu se spolužáky
  • obtíže osobnostní – nesmělost, pasivita, úzkost, agresivita apod.
 • Další školní zaměření
  • rozhodování o studiu na osmiletém gymnáziu
  • volba studijního zaměření po 9.třídě


Pro studenty středních škol a jejich rodiče

Poskytujeme: psychologické vyšetření obecných předpokladů pro další studium žáka, konzultace pro žáky a rodiče

Poradenství v těchto oblastech problémů:
 • Obtíže při adaptaci na střední školu
 • Výukové obtíže
 • Osobnostní a vztahové problémy
 • Rozhodování o volbě dalšího studijního zaměření (VŠ, VOŠ)
 • Práce se třídou

Hosting a web design Vaše IT s.r.o.